Disclaimer

Twentekracht verleent u hierbij toegang tot twentekracht.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Twentekracht behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op twentekracht.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Twentekracht.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Twentekracht spant zich in om de inhoud van twentekracht.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op twentekracht.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Twentekracht. In het bijzonder zijn alle prijzen op twentekracht.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op twentekracht.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Twentekracht nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Contact en vragen

Indien je vragen hebt over deze Disclaimer neem dan contact op met info@twentekracht.nl

;